Công ty CPTB nha khoa thông minh Việt Nam

Công ty CPTB nha khoa thông minh Việt Nam ( Smartdental)

Nhập khẩu và phân phối sản phẩm dụng cụ , ghế, thiết bị , vật Dụng cụ nha khoa liệu , implant nha khoa, máy nội nha, máy đo chiều dài ống tủy, máy định vị chóp răng, kính hiển vi, lase nha khoa

Địa Chỉ: Lầu 1 Số 5 đống đa, phường 2 quận tân bình, thành phố hồ chí minh

SĐT: +84911735668

Dịch Vụ chính:

https://smartdental.vn/thiet-bi-nha-khoa/tay-khoan-nha-khoa/

https://smartdental.vn/vat-lieu-nha-khoa/

https://smartdental.vn/thiet-bi-nha-khoa/ghe-nha-khoa/

https://smartdental.vn/thiet-bi-nha-khoa/

Công ty CPTB nha khoa thông minh Việt Nam

Công ty CPTB nha khoa thông minh Việt Nam ( Smartdental)

Nhập Smartdental khẩu và phân phối sản phẩm dụng cụ , ghế, thiết bị , vật liệu , implant nha khoa, máy nội nha, máy đo chiều dài ống tủy, máy định vị chóp răng, kính hiển vi, lase nha khoa

Địa Chỉ: Lầu 1 Số 5 đống đa, phường 2 quận tân bình, thành phố hồ chí minh

SĐT: +84911735668

Dịch Vụ chính:

https://smartdental.vn/thiet-bi-nha-khoa/tay-khoan-nha-khoa/

https://smartdental.vn/vat-lieu-nha-khoa/

https://smartdental.vn/thiet-bi-nha-khoa/ghe-nha-khoa/

https://smartdental.vn/thiet-bi-nha-khoa/